Fransız Anaokulu
19 Aralık 2019
Fransızca Anaokulu
23 Aralık 2019

Fransızca Anaokulu İstanbul

Küçük yaştan itibaren çocuklara Fransızcayı ana dili gibi öğretmeyi hedefleyen Küçükgüneş anaokulu, bu eğitimin yanı sıra öğrencilere bireysel yetkinlik de kazandırmaktadır. Küçük Güneş Anaokulu web adresi ile kurum ile ilgili her türlü bilgi almanız mümkün olmaktadır. Kurum öğrenciler için çok yönlü bir eğitim anlayışı benimsemektedir.

Küçük yaştan itibaren çocuklara Fransızcayı ana dili gibi öğretmeyi hedefleyen Küçükgüneş anaokulu, bu eğitimin yanı sıra öğrencilere bireysel yetkinlik de kazandırmaktadır. Küçük Güneş Anaokulu web adresi ile kurum ile ilgili her türlü bilgi almanız mümkün olmaktadır. Kurum öğrenciler için çok yönlü bir eğitim anlayışı benimsemektedir.

Otonomilerini Gerçekleştirme Ortamı

 Okul öncesi dönem için verilen eğitimin sadece dil eğitimi ile sınırlı olmaması gerekir. Bu dönemde çocuklar fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak en hızlı gelişmeyi gösterdikleri süreçte bulunmaktadır. Bu bakımdan Fransızca Anaokulu İstanbul, ile çocukların bireysel olarak ihtiyaç duydukları tüm eğitimler verilmektedir. Verilen eğitim ile öğrenciler birey olarak kendisini keşfetmektedir. Sahip olduğu bilgi ve becerileri keşfeden öğrenciler bu şekilde özgüven açısından ilerlemektedir. Ayrıca öğrencilerin çevresini keşfedecekleri bir ortamda yine okul ortamında verilmektedir. Çevreyi keşfeden öğrenciler, sosyalleşme konusunda da önemli adımlar atmaktadır.

Değişik Kültürler İle Karşılaşmak

 Küçük yaştaki çocuklar için eğitimin çok kültürlü olması oldukça önemlidir. Çocuklar ne kadar erken yaşta farklı kültürler ile karşılaşırsa o kadar erken yaşta hayat üzerinde hakimiyet kurar. Fransızca Anaokulu İstanbul ile öğrencilere sadece Fransız kültürü değil aynı zamanda pek çok ülke kültürü de verilmektedir. Çok kültürlü bir ortamda bulunan öğrenciler zamanla bir yetişkinin sahip olamayacağı bakış açısına sahip olmaktadır. Aynı zamanda bu kurumda öğrenciler ve öğretmenler ile değişik kültürlerin aynı çatı altında toplanması öğrencilerin gelişimi açısından önemlidir. Pek çok kültüre mensup öğrenci, Türk kültürünü taşıyan öğrenciler ile kaynaşma sağlar. Böylelikle kültürel alışveriş sağlanan ortam oluşmaktadır.

Çocukların Dil Kullanma Özelliklerine Göre Eğitim

 Çocuklar ile yetişkinlerin dil kullanma özellikleri birbirinden farklıdır. Çocuklar dil öğrenirken doğal bir süreç içinde bulunmalıdır. Fransızca Anaokulu İstanbul, öğrencilerin dil öğrenimini doğal ortamda sağlamaktadır. Çocuklar için dil eğitimi kesinlikle zorlama olmadan verilmektedir. Oyunlarla ve ilgi çekici hikayeler ile verilen dil eğitimi sonrasında öğrenciler ders aldıklarının dahi farkına varmamaktadır. Yaşamın normal rutini içinde alınan eğitim sonrasında süreç eğlenceli ve bilgi dolu olarak gelişmiş olacaktır.

Eğitim Programının Temel Amacı

 Küçükgüneş anaokulunda verilen eğitimin en temel amaçlarından birisi öğrencilere Fransızcayı sevdirmektir. Akıcı bir Fransızcaya sahip olmak ve Fransız kültürünü yaşamak eğitimin en büyük parçalarından birisini oluşturmaktadır. Fransızca anaokulu İstanbul, bu süreçte doğal ortam içinde Fransızca sunmaktadır. Çocukların erken yaşta kendi dilleri yanında başka bir dilin varlığını kabul etmeleri dahi bir kültürel gelişim yaşamalarını sağlar. Bu gelişime katkı sağlayan dil öğrenme ise çocuklara kültürel ve zihinsel anlamda katkıda bulunmaktadır. Anaokullarına bakıldığında çocuklar için ilk sosyalleşme adımı olduğu görülmektedir. Bu bakımdan minikler için atılacak ilk adımın son derece sağlam olması gerekir. Bu sürecin sorunlu başlaması gelecek eğitim sürecine pek çok zarar doğuracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir